Turistika

Městská věž

Věž byla postavena po roce 1322, kdy bylo uděleno městu Mohelnici králem Janem Lucemburským na žádost olomouckého biskupa Konráda právo opevnit město hradbami s valy a strážními věžemi. Věž sloužila městským strážím za pozorovatelnu - hlásku. Věž sama stojí mimo chrámovou loď farního kostela. Od samého začátku byla majetkem města Mohelnice. Dnešní novogotická podoba věže je dílem přestavby z roku 1876.

Věž je 72 metrů vysoká, čtvercového půdorysu, o základně 9 metrů a síle stěny u základů až 2,5 metru. Současnou jehlancovou podobu střechy věž získala v roce 1875. Od roku 1876 je na vrcholu věže upevněna osmihranná "makovice" z měděného plechu se železným kovaným křížem. Ten je 4 metry vysoký a 3 hroty jsou upraveny na bleskosvod.

Věž má osm poschodí. K výstupu na ni slouží kulatá věžička, která má 36 pískovcových točitých schodů, k jejímu nejvyššímu poschodí vede 136 dřevěných schodů. Na čtvrtém podlaží je umístěna zvonice se žaluziovými okny. V šestém poschodí jsou umístěny hodiny, jejichž číselníky mají průměr 2,6 metru. V této části jsou i cimbály, které pomocí elektrického nátahu odbíjejí čas. Také hodinový stroj je s automatickým elektrickým natahováním. První mechanické hodiny byly na věž pořízeny v roce 1600.

První zvony byly ve věži od roku 1500, během několika požárů byly však roztaveny. Současné zvony jsou z roku 1992. Nejtěžší zvon (490 kg) je zasvěcen sv. Tomáši Becketovi, střední (300 kg) je zasvěcen Panně Marii a třetí (220 kg) je zasvěcen sv. Anežce České.

V minulosti byla věž poznamenána četnými živelnými a válečnými pohromami města. V roce 1424 byly kostel a věž zničeny husitskými vojsky. Věž byla poté dostavěna spolu s kostelem, zasvěceným svatému Tomáši z Canterbury. V roce 1585 po úderu blesku věž shořela, roztavily se i zvony z roku 1500, kostel zůstal zachován. Katastrofu pro město znamenaly dva vpády Švédů v roce 1642. Celé město bylo zpustošeno spolu s kostelem, vyhořela i věž se šesti velkými a šesti malými zvony. V roce 1650 vyhořel právě obnovený kostel s věží a o rok později byly znovu kostel i věž vystavěny v původní podobě. V roce 1841 vypukl ve městě obrovský požár, kdy vyhořelo 191 domů. Požár zasáhl i věž s bání, roztavily se i zvony. Téhož roku byla věž opravena a nouzově zastřešena. Věž byla opatřena zvonem a dvěma cimbály. K nové rekonstrukci věže došlo až v roce 1875. Další opravy byly provedeny v letech 1902, 1921, 1945, 1949 - 1952 (generální oprava celé věže), 1988 a 2015.

Z věže je krásný výhled nejen na město, ale také na široké okolí.

 

Běžná provozní doba věže:

duben – červen

pátek:              15:00 – 16:00 (nekomentované prohlídky)

sobota:            10:00 – 11:00 (nekomentované prohlídky)

neděle:            14:00 – 15:00 (nekomentované prohlídky)

 

červenec - srpen

středa – pátek:           15:00 – 16:00 (nekomentované prohlídky)

sobota:                        10:00 – 12:00 (nekomentované prohlídky)

neděle:                       14:00 – 16:00 (nekomentované prohlídky)

 

září – říjen

pátek:              15:00 – 16:00 (nekomentované prohlídky)

sobota:            10:00 – 11:00 (nekomentované prohlídky)

neděle:            14:00 – 15:00 (nekomentované prohlídky)

 

přejít nahoru

© Turistické informační centrum Mohelnicka | created by ipre.cz - kompletní tvorba internetových stránek