Turistika

2. Litovelským Pomoravím

Tato trasa Vás zavede do severní části Litovelského Pomoraví a jeho okolí, které nabízí nádherné přírodní scenérie a také bohatou faunu i flóru. Na této trase je také mnoho turisticky atraktivních míst a jedna vrcholová prémie.

 

Popis trasy

Výchozím bodem trasy je Mohelnice, ze které pojedete po smíšení stezce do Moravičan (cyklotrasa č. 51.), kde odbočíte na první křižovatce vpravo a pokračujete směrem do Loštic. Na loštickém náměstí se dejte vlevo směrem na Palonín (trasa č. 6204), který minete po pravé ruce a pokračujete rovně přes Červenou a Bílou Lhotu, ve které odbočíte na úzkou cyklostezku vedoucí do obce Řimice. Tuto obec se snažte projet diagonálně z leva doprava k podjezdu pod rychlostní komunikací, za kterým odbočíte doprava a pokračujete podél toku řeky Moravy k rozcestí u mostu přes rychlostní komunikaci. Na rozcestí se můžete vydat vpravo do obce Mladeč (zde můžete navštívit známé jeskyně, popřípadě pokračovat směrem na město Litovel). Po návštěvě Mladče se vrátíte zpět přes most, kterým jste překonali rychlostní komunikaci a pokračujete rovně na Nové Zámky. Odtud Dále pokračujete po cyklotrase č. 6033, na kterou odbočíte za obcí směrem na Litovel vlevo. Po této trase dorazíte poblíž obce Nový Dvůr, kde se na první křižovatce vydáte vlevo a pokračujte až k železničnímu přejezdu, za kterým se napojíte na cyklotrasu č. 6026, která Vás zavede do obce Úsov. Odtud pojedete přes obec Stavenice zpět do Mohelnice.

 

Charakteristika

Celková délka trasy je 40 km. Obtížnost je střední, vhodná pro rekreační cyklisty, kteří používají trekingové nebo horské kolo.

 

Cíle na trase

Loštice - Muzeum tvarůžků - v místě původní výrobny tvarůžků bylo v létě roku 1994 otevřeno Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Část exponátů je vlastní, část je dlouhodobě zapůjčena z Vlastivědného muzea v Olomouci.

Synagoga a židovský hřbitov - Za svou židovskou historii poznaly Loštice postupně tři synagogy. Ta poslední dodnes stojí ve Ztracené ulici a další významnou židovskou památku je místní hřbitov, jehož existence je písemně doložená již v 16. století.

Arboretum Bílá Lhota - v zámeckém parku v Bílé Lhotě se nachází významné arboretum s 400 druhy vzácných dřevin - listnaté, jehličnaté a stále zelené dřeviny ze severní Ameriky, Japonska, Číny, Malé Asie a dalších zemí.

Mladečské jeskyně – tyto jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky.

Okolí Nových Zámků - dochovaný "Čertův most" s vyčnívajícím kamenem nad cestou, stejně jako je tomu v zámeckém parku v Lednici u jeskyně zvané "Peklo". Nedaleko zámku, který je v současné době využíván k poskytování sociálních služeb, při řece Moravě, na dřívějším ostrůvku vznikl obelisk tzv. "Komín". Další stavbu doplňující areál představuje chrámek přátelství zvaný "Templ". Neodmyslitelnou součástí krajinného areálu je také obora s "Růžovým (zámeckým) rybníkem" a "Nový dvůr" využívaný k hospodářským účelům.

Úsov - Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu. Muzeum je umístěno v zámeckých interiérech někdejšího hradu Úsova.

Židovský hřbitov a synagoga, která byla vystavěna v letech 1783-4 a užívána až do r. 1938, kdy ji den po tzv. Křišťálové noci místní nacisté uvnitř zdemolovali. V roce 1949 synagogu odkoupila a následně adaptovala pro své bohoslužebné účely českobratrská církev evangelická. V roce 1993 budovu koupila zpět Nina Hofmannová z Anglie a věnovala ji Židovské obci.

přejít nahoru

© Turistické informační centrum Mohelnicka | created by ipre.cz - kompletní tvorba internetových stránek