Turistika

Výlet po Mohelnici - krátká trasa

Tento výlet po mohelnických památkách a zajímavostech je určen     pro pěší turistiku.    Délka trasy je okolo 700 metrů. Na trase je možno zakoupit občerstvení – potraviny (naproti radnici),pivnice U pivních znalců (u severní brány), Rychlé občerstvení pod Bránou, Restaurace Na náměstí

1.MOROVÝ SLOUP

Tento sloup stojí uprostřed náměstí Svobody. Pochází z roku 1717 a dílo vytvořil Jan Václav Strumer. Na vrcholu sloupu je sousoší Panny Marie s Ježíškem, v čtyřbokém postavci socha sv. Rozélie a ochránci proti moru sv. Karel Boromejský, sv. Roch, sv. Šebestián a sv. František Xaverius. Na balustrádě stojí sochy sv. Anny, sv. Pavlíny, sv. Augustiána a sv. Ambrože. Sloup byl nedávno renovován.

2.BUDOVA RADNICE

"stará budova" byla postavena roku 1564 bratrem Antonína Bruse. Město jej zakoupilo a od roku 1631 zde sídlí jeho správa. Současný stav je z roku 1923 a navrhl jej sochař Vilém Rus.

3.PEKAŘSKÝ DŮM A SEVERNÍ MĚSTSKÁ BRÁNA

Dům je z roku 1597 a v roce 1927 prošel celkovou opravou. Pekařský dům má kamenný vstupní portál. V lichoběžníkovém štítu jsou dvě půlkruhové niky se sochami sv. Donáta a sv. Floriána.Severní městská brána je jediná dochovaná brána v Mohelnici.Pochází z roku 1540. Je na ní latinský nápis:"Když Pán nestřeží město, marně bdí ten,který je střeží."

4.MARIÁNSKÝ SLOUP

Tento sloup pochází z počátku 18. století.

5.MĚSTSKÁ OPEVNĚNÍ

Z původního městského opevnění Mohelnice se dochovaly v několika ulicích pozůstatky (ulice Třebovská, Mlýnská, Školní, Hřebíkařská,Smetanova, U brány, Okružní a Kostelní).

6.DŮM S BAŠTOU

Dům byl součástí městského opevnění a také pravděpodobně první školou na severní Moravě. Také zde byl uvězněn děkan Lautner před jeho upálením v čarodějnických procesech.

7.BISKUPSKÝ HRÁDEK

Budova zde stojí nejméně od 13.století a je to jedna z nejstaršíchbudov v našem regionu. Dnes se zde nachází mohelnické muzeum.

8.Kostel sv. Tomáše z Canterbury

Tento kostel je nejvýznamnější církevní památka v Mohelnici. Farní kostel v jehož stavbě se prolíná několik slohů - gotika, renesance baroko a posledně novogotické úpravy. Kostel má nádherný barokní interiér.

9.GRIMMŮV DŮM

Tento dům přežil obrovský požár v roce 1739 a byl v historii jediným domem zapsaným v moravských zemských deskách.Nad vchodem je vytesán nápis sdělující tuto informaci: "Jednej s námi, jak se zlíbí tvé svaté moudrosti. Sděluji, že jsem byl milostivě ušetřen, když 9.března večer zhoubný požár zničil 90 domů našeho města." V roce 1905 vlastnil dům mohelnický obchodník Grimm.

10.MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 970

Dům renesančního původu mauhauzového typu z 16.století. V 19.století byl doplněn jednoduchou fasádou. V dnešní době zde sídli městská knihovna.

11.MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 971

Dům renesančního typu. V 19.století byl doplněn klasicistní fasádou. Dnes je zde Základní umělecká škola.

12.FONTÁNA

Bronzová odlévaná kašna kruhového tvaru se 4 okruhy vodních obrazů se nachází v historickém centru Mohelnice. Ve večerních hodinách je tato fontána osvětlená.

 

Zpracováno v rámci praxe - Pavla Kopečková

přejít nahoru

© Turistické informační centrum Mohelnicka | created by ipre.cz - kompletní tvorba internetových stránek