Turistika

Krásná prohlídka Mohelnicí - dlouhá trasa

Tento výlet po mohelnických památkách a zajímavostech je určen pro pěší turistiku. Délka trasy je okolo 3 kilometrů.

1.MOROVÝ SLOUP

Tento sloup stojí uprostřed náměstí Svobody. Pochází z roku 1717 a dílo vytvořil Jan Václav Strumer. Na vrcholu sloupu je sousoší Panny Marie s Ježíškem, v čtyřbokém postavci socha sv. Rozélie a ochránci proti moru sv. Karel Boromejský, sv. Roch, sv. Šebestián a sv. František Xaverius. Na balustrádě stojí sochy sv. Anny, sv. Pavlíny, sv. Augustiána a sv. Ambrože. Sloup byl nedávno renovován.

 

2.LITINOVÁ KAŠNA

Tato kašna byla vyrobená v blanských železárnách. Pozdně klasicistní kašna z poloviny 19.století je zdobená sochou Hygie,která přidržuje na pravém rameni amforu.

 

3.BUDOVA RADNICE

 

"stará budova" byla postavena roku 1564 bratrem Antonína Bruse. Město jej zakoupilo a od roku 1631 zde sídlí jeho správa. Současný stav je z roku 1923 a navrhl jej sochař Vilém Rus.

 

4.MĚŠŤANSKÝ DŮM

Tento starý dům najdeme v krátké Vrátní ulici.V domě jsou zachovány městské hradby.

 

5.MARIÁNSKÝ SLOUP

Tento sloup najdeme na rohu náměstí Tyrše a Fügnera. Tento barokní sloup zdobí centrum města od roku 1700.

 

6.KOSTEL EVANGELICKÝ

Tento kostel byl postaven roku 1906.

 

7.SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Tato barokní socha pochází z 18.století

 

8.KOSTEL SV. STANISLAVA

Původně hřbitovní kostel zde stojí od roku 1584. Základní kámen nechal roku 1577 položit Antonín Brus a to z důvodů, že původní hřbitov už nestačil.V 17. a 18.století byl kostel barokně upraven. Oltářní obraz ssv. Stanislava vytvořil Pavel Kammreuth. Byla dochována i renesanční hřbitovní brána Z roku 1607 se znakem Ditrichštejnů a města Mohelnice. V chrámové lodi jsou vsazeny náhrobníky Anny a Michaela Hagendornových, rodičů mohelnického faráře.

 

9.SEVERNÍ MĚSTSKÁ BRÁNA A PEKAŘSKÝ DŮM

Jediná dochovalá pozdně gotická brána v Mohelnici s letopočtem 1540.Zdobí ji latinský nápis povzbuzující obránce města: "Když Pán nestřeží město,marně bdí ten, který je střeží."

Pekařský dům má kamenný vstupní portál. V lichoběžníkovém štítu jsou dvě půlkruhové niky se sochami sv. Donáta a sv. Floriána. Letopočet 1597 znamená výstavbu domu a rok 1927, celkovou opravu domu.

 

10.KOSTEL SV. TOMÁŠE Z CANTERBURY

Tento kostel je nejvýznamnější církevní památka v Mohelnici s dominantou města,věží s hodinami. Předchůdcem byl farní kostel Panny Marie z 13.století, ale kostel byl vypálen husity a znovu zastřešen a vysvěcen až v roce 1480. Výzdoba kaple je spjata s působením faráře Valenina Schwarze (Nigra). Nádherné jsou náhrobky Nigrovi rodiny. Prvky interiéru pochází z období baroka, stejně tak i oltářní obraz sv. Tomáše.

 

11.BISKUPSKÝ HRÁDEK

 

Jedna z nejstarších budov v našem regionu zde stojí od 13.století a na počátku 14.století byla budova označována jako hrad. Později zde sídlila farní správa. Interiér jedné z místností byl v 16.století vyzdoben renesanční freskou znázorňující podobenství o boháči a Lazarovi -"Hostina bohatcova".Dnes je součástí budovy mohelnické muzeum.

 

12.DŮM S BAŠTOU

Tento dům byl významnou součástí městského opevnění a také pravděpodobně první školou na severní Moravě. V tomto domě byl vězněn šumperský děkan Kryštof Alois Lautner. Žalář se nacházel na západní straně domu a byl zbudován v roce 1683 jako pevné vězení,tzv. Čarodějnický domek, právě pro děkana Lautnera a byl zde krutě mučen. V mohelnickém kostele byl 18.září 1685 degradován a zaživa pak na okraji města (dnešní městské sady)upálen za přítomnosti 20 tisíc lidí.

 

13.MĚSTSKÁ OPEVNĚNÍ

Z původního městského opevnění Mohelnice se dochovaly v několika ulicích pozůstatky. Kompletně se zachovala Vodní (Severní) brána,z těch ostatních pouze boční stěny s erby města. Zbytky hradeb můžeme vidět v ulicích Třebovská, Mlýnská, Školní, Hřebíkářská,Smetanova, U brány, Okružní a Kostelní. Jediná dochovaná bašta stojí za zdravotním střediskem č.p.10. Součástí mohelnického opevnění byly i vstupní brány. Kompletně se dochovala tzv. Vodní brána z roku 1540.

 

14.GRIMMŮV DŮM

 

V roce 1739, kdy obrovský požár zachvátilo město, shořelo 90 domů včetně kostela sv. Stanislava, byl tento dům zachován. Nad vchodem je vytesán nápis sdělující tuto informaci: "Jednej s námi, jak se zlíbí tvé svaté moudrosti. Sděluji, že jsem byl milostivě ušetřen, když 9.března večer zhoubný požár zničil 90 domů našeho města."

Tento dům byl v historii jediný objekt vložený pod č.220 do moravských zemských desek. Jednalo se o majetek olomouckého arcibiskupství a po léta zde sídlil biskupský důchodní úřad.V roce 1905 přešel dům do vlastnictví mohelnického obchodníka Grimma.

 

15.MĚSTSKÝ DŮM

V tomto domě se nejspíše v roce 1518 narodil pražský arcibiskup Antonín Brus. Dům je součástí městských hradeb, jejichž pozůstatky jsou patrné především ve sklepě.

 

16.BRUSŮV DŮM

V tomto domě se nejspíše v roce 1518 narodil pražský arcibiskup Antonín Brus. Dům je součástí městských hradeb, jejichž pozůstatky jsou patrné především ve sklepě.

 

18.FONTÁNA

Bronzová odlévaná kašna kruhového tvaru se 4 okruhy vodních obrazů se nachází v historickém centru Mohelnice.Ve večerních hodinách je tato fontána osvětlená.

 

Zpracováno v rámci praxe - Pavla Kopečková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přejít nahoru

© Turistické informační centrum Mohelnicka | created by ipre.cz - kompletní tvorba internetových stránek